29. apríla 2017

Cenník kurzov

Individuálny kurz – mesačný

Počet hodín mesačne Cena za hodinu Spolu za mesiac Poznámka
4×45 min 15 € 60 €  
4×60 min 20 € 80 €  
8×60 min 18 € 144 € Rýchokurz – 10% zľava
4×90 min 30 € 120 €  
8×90 min 27 € 216 € Rýchlokurz – 10% zľava

Skupinový kurz – mesačný

Počet ľudí v skupine Počet hodín mesačne Cena za hodinu Spolu za mesiac Poznámka
2-3 4×45 min 13 € 52 €  
4-5 4×45 min 11 € 44 €  
2-3 4×60 min 18 € 72 €  
4-5 4×60 min 16 € 64 €  
2-3 8×60 min 16 € 128 € Rýchlokurz – 10% zľava
4-5 8×60 min 14 € 112 € Rýchlokurz – 10% zľava
2-3 4×90 min 28 € 112 €  
4-5 4×90 min 26 € 104 €  
2-3 8×90 min 25 € 200 € Rýchlokurz – 10% zľava
4-5 8×90 min 23 € 184 € Rýchlokurz – 10% zľava

Naše odporúčania

Hodina ktorá trvá 45 minút je vhodná pre deti a začiatočníkov, ktorí hrajú pre potešenie. Pre
pochopenie širších súvislostí učiva, hlbších vedomostí a vážnejších muzikantských ambícií
odporúčame výučbu dvakrát týždenne, prípadne minimálne 90 minútové hodiny. Rýchlokurzy
sú vhodné tiež pre tých, ktorí chcú napredovať v hre rýchlejšie.

Trojmesačný kurz – zľava mínus 10 eur z ceny

Šesťmesačný kurz – zľava mínus 19 eur z ceny

Ročný kurz – zľava mínus 29 eur z ceny

Share